Μονή Αγίου Νικολάου Καρυάς

Η ίδρυση της Μονής ανάγεται περίπου στην πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η Μονή είναι αρκετά γνωστή κυρίως λόγω της ιδιαίτερης αγιογραφίας που επιμελήθηκε το 1638 ο Γ. Μόσχος, ο οποίος χώρισε το Καθολικό σε 2 ζώνες. Στην πρώτη ζώνη, απεικονίζονται μεμονωμένοι Άγιοι, ενώ στη δεύτερη ζώνη απεικονίζονται μαρτύρια Αγίων.
Η συμβολή της Moνής κατά την Επανάσταση του ’21 υπήρξε σημαντική.
Η μέχρι πρόσφατα ημιερειπωμένη κατάσταση του Μοναστηριού έχει βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία, μετά από πρωτοβουλίες της Μητρόπολης για την επισκευή και συντήρησή της.

Τηλέφωνο Μονής Αγίου Νικολάου Καρυάς 2757031860 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ  Αρκαδίας

Categories